Допълнителна информация

Източници

Информационна платформа на германското министерство на здравеопазването
www.zusammengegencorona.de/en
 

Данни на германския институт „Роберт Кох“
www.rki.de/EN
 

Информация на германския институт „Паул Ерлих“ (Федерален институт за ваксини и биомедицински продукти)
www.pei.de/EN
 

Информация относно проекта „Lightspeed“ на BioNTech
www.biontech.de/covid-19-portal/project-lightspeed

Списък на съкращенията

BfArM: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (германски Федерален институт за лекарства и медицински изделия)
CoV: Coronavirus (коронавирус)
COVID-19: Corona Virus Disease 2019. Заболяване, причинявано от SARS-CoV-2.
ДНК: дезоксирибонуклеинова киселина (генетичен материал)
EMA: Europäische Arzneimittel-Agentur (Европейска агенция по лекарствата)
MERS (MERS-CoV): Middle East Respiratory Syndrome (близкоизточен респираторен синдром)
иРНК: информационна РНК (рибонуклеинова киселина, служеща като пратеник)
PEI: Paul-Ehrlich-Institut (германски институт „Паул Ерлих“)
RKI: Robert Koch-Institut (германски институт „Роберт Кох“)
SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2 (тежък остър респираторен синдром коронавирус 2)