COMIRNATY® иРНК ваксина срещу COVID-19

Информация за ваксинирани лица

Току-що сте били ваксиниран/а с COMIRNATY® - иРНК ваксина срещу COVID-19. Тук ще намерите важна информация за механизма на действие и поносимостта на тази ваксина.

 

На 21.12.2020 г. Европейската комисия разреши за употреба иРНК ваксината срещу COVID-19 COMIRNATY® на BioNTech. Преди това Европейската агенция по лекарствата (EMA) беше препоръчала условно разрешение за пускане на пазара. ЕМА отговаря за изпитването на безопасността и ефикасността на лекарства и ваксини. Оттогава тази ваксина е на разположение като ефективен начин за борба с пандемията от SARS-CoV-2 в Европа.

 

Разрешаването за употреба се осъществи особено бързо, тъй като клиничните изпитвания бяха проведени отчасти паралелно и данните се предаваха на ЕМА още по време на изпитванията в рамките на ускорена процедура за разрешаване.

Downloads