Ваксинна защита

   

За основната имунизация са необходими 2 ваксинации

За да може Вашата имунна система да изгради защита срещу SARS-CoV-2, е необходима основна имунизация с 2 ваксинации с интервал между тях от 3 седмици.
 

Първа ваксинация

След 1-та доза от ваксината Вашата имунна система започва да развива защитни сили срещу инфекцията със SARS-CoV-2. Моля, планирайте посещението за втората ваксинация непосредствено във връзка с първата визита, за да получите последващата доза 3 седмици по-късно. Допълнителна информация ще получите от Вашия лекар.
 

Втора ваксинация

Едва след втората ваксинация се произвеждат големи количества антитела и клетки на паметта, които осигуряват по-дълготрайна имунна защита срещу SARS-CoV-2 и могат да предотвратят тежко протичане на COVID-19.

Защо е необходима реваксинация?

Трета ваксинация

Основната имунизация чрез две ваксинации с COMIRNATY® предпазва от тежко протичане на COVID-19 за по-дълъг период от време. Защитата за леко протичане на болестта, както и срещу заразяване със SARS-CoV-2, може все пак да отслабне с течение на времето.

 

След 3 месеца броят на антителата може да бъде увеличен отново чрез реваксинация и по този начин имунната защита може да бъде удължена. При имунокомпрометирани лица понякога е целесъобразно да се приложи трета доза 4 седмици след втората доза, за да се подобри имунната защита.

План за имунизация с ваксината COMIRNATY®*

* Препоръка въз основа на специализираната информация на съответната фармацевтична форма на ваксината COMIRNATY®.


** Решението за това кога да бъде приложена трета доза COMIRNATY® на имунокомпрометирани или тежко имунокомпрометирани лица се взема от лекуващия лекар.

Формулата към успеха: правила за безопасност при коронавирус

Моля, продължавайте да спазвате правилата за безопасност при коронавирус също след ваксинацията.