Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Τι άλλο πρέπει να προσέξω μετά τον εμβολιασμό με το COMIRNATY®;

 

Το εμβόλιο COVID-19 COMIRNATY® είναι καλά ανεκτό.

 

Όπως και όλα τα άλλα εμβόλια, έτσι και το COMIRNATY® ενδέχεται να επιφέρει ανεπιθύμητες ενέργειες, που δεν είναι, ωστόσο, απαραίτητο να παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.

 

Οι πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να αφορούν περισσότερους από 1 στους 10 ασθενείς) είναι οι πόνοι και το οίδημα στο σημείο του εμβολιασμού, υπνηλία, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι, πόνοι στις αρθρώσεις, ρίγη ή πυρετός.

 

Περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες θα τα βρείτε στα ψηφιακά φυλλάδια για τους ασθενείς: Σύνδεσμος στα ψηφιακά φυλλάδια για τους ασθενείς.

 

Απευθυνθείτε στην/στον γιατρό σας, εάν έχετε ενοχλήσεις μετά τον εμβολιασμό. Εάν εσείς ή η/ο γιατρός σας πιθανολογείτε ότι πρόκειται για ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολιασμού, αναφέρετέ τις.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη διαρκή συλλογή νέων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος εμβολίου.

 

Αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες στην/στον γιατρό σας ή στο κέντρο εμβολιασμού. Έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να αναφέρετε πιθανολογούμενες περιπτώσεις ανεπιθύμητων ενεργειών μέσω της κοινής πύλης αναφοράς του Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM (ή Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για Φάρμακα και Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα)) και του Ινστιτούτου Paul-Ehrlich (PEI):

 

Διαδικτυακά: Nebenwirkungen.Bund.de

Φαξ: +49 6131 77-1234

 

Σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της BioNTech.

 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της BioNTech
Ηλ.ταχυδρομείο: service@biontech.de
Τηλέφωνο: +49 6131 9084-0
Φαξ: +49 6131 9084-2121
Καθημερινά: 8 π.μ.- 10 μ.μ.

Downloads