COVID-19-mRNA-cjepivo COMIRNATY®

Informacije za cijepljene osobe

Upravo ste primili COMIRNATY®, mRNA cjepivo protiv COVIDA-19. U ovoj brošuri pronaći ćete važne informacije o mehanizmima djelovanja i podnošljivosti tog cjepiva.
 

Europska komisija je 21.12.2020. odobrila COVID-19-mRNA-cjepivo COMIRNATY® tvrtke BioNTech. Prije toga je Europska agencija za lijekove (EMA) preporučila uvjetno odobrenje za stavljanje cjepiva na tržište. EMA je odgovorna za ispitivanje sigurnosti i djelotvornosti primjene lijeka i cjepiva. Nakon odobrenja ovo cjepivo je na raspolaganju u Europi kao učinkovit način za suzbijanje pandemije SARS-CoV-2.

Odobrenje se moglo postići naročito brzo, jer su se klinička ispitivanja djelomično odvijala paralelno, a u ubrzanom postupku za odobrenje cjepiva, podaci su već tijekom faze ispitivanja bili dostavljani agenciji EMA.
 

Odobrenje se moglo postići naročito brzo, jer su se klinička ispitivanja djelomično odvijala paralelno, a u ubrzanom postupku za odobrenje cjepiva, podaci su već tijekom faze ispitivanja bili dostavljani agenciji EMA.

Preuzimanja