Pozostałe informacje

Źródła

Platforma informacyjna Federalnego Ministerstwa Zdrowia
www.zusammengegencorona.de/en
 

Informacje Instytutu im. Roberta Kocha
www.rki.de/EN
 

Informacje Instytutu Paula Ehrlicha (Federalny Instytut ds. Szczepionek i Leków Biomedycznych)
www.pei.de/EN
 

Informacje na temat projektu Lightspeed firmy BioNTech
www.biontech.de/covid-19-portal/project-lightspeed

Wykaz użytych skrótów

BfArM: Federalny Instytut Leków i Produktów Medycznych (niem. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)
CoV: koronawirus
COVID-19: Corona Virus Disease 2019. choroba wywoływana przez wirus SARS-CoV-2
DNA: kwas dezoksyrybonukleinowy (materiał genetyczny)
EMA: Europejska Agencja Leków (ang. European Medicines Agency)
MERS (MERS-CoV): Bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (ang. Middle East Respiratory Syndrome)
mRNA: przekaźnikowy kwas rybonukleinowy (ang. messenger RNA)
PEI: Instytut Paula Ehrlicha (niem. Paul-Ehrlich-Institut)
RKI: Instytut Roberta Kocha (niem. Robert Koch-Institut)
SARS-CoV-2: koronawirus typu 2 wywołujący zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (ang. severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2)