Zgłaszanie działań niepożądanych

Na co należy zwrócić uwagę po szczepieniu preparatem COMIRNATY®?

Szczepionka przeciw COVID-19 COMIRNATY® jest dobrze tolerowana.

 

Jak każda szczepionka, preparat COMIRNATY® może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 

Do bardzo często występujących działań niepożądanych (u więcej niż 1 osoby na 10) należą: bóle i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni, bóle stawów, dreszcze lub gorączka.

 

Dodatkowe informacje na temat działań niepożądanych zawiera elektroniczna wersja ulotki informacyjnej: (Link do elektronicznej wersji ulotki informacyjnej dla pacjenta).

 

W przypadku wystąpienia dolegliwości po szczepieniu należy koniecznie zasięgnąć porady lekarza. Należy zgłaszać każde podejrzenie wystąpienia działań niepożądanych przez Pana/Panią lub Pana/Pani lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Poprzez zgłoszenie działań niepożądanych mogą się Państwo przyczynić do gromadzenia nowych informacji na temat bezpieczeństwa tej szczepionki.

 

Działania niepożądane należy zgłaszać swojemu lekarzowi lub w punkcie szczepień. Mogą Państwo również zgłaszać podejrzenie wystąpienia działań niepożądanych za pośrednictwem wspólnego portalu Federalnego Instytutu Leków i Produktów Medycznych (niem. Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM) oraz Instytutu Paula Ehrlicha (niem. Paul-Ehrlich-Institut, PEI):

 

Online: Nebenwirkungen.Bund.de

Faks: +49 6131 77-1234

 

W przypadku dodatkowych pytań można się zwrócić do BioNTech Service-Team firmy BioNTech.

 

BioNTech Service-Team
E-Mail: service@biontech.de
Numer telefonu: +49 6131 9084-0
Faks: +49 6131 9084-2121
Codziennie w godzinach: 08:00-22:00

Downloads