SARS-CoV-2

Jak jest zbudowany wirus SARS-CoV-2?

 

Koronawirus SARS-CoV-2 to nowy przedstawiciel rodziny koronawirusów. Ma charakterystyczny ząbkowany kształt, przez co przypomina koronę (po łacinie: Corona). Jest biologicznie spokrewniony z wirusami MERS (MERS-CoV) i SARS (SARS-CoV), które również mogą wywoływać ciężkie stany zapalne dróg oddechowych. W przyrodzie występują także łagodne koronawirusy, które wywołują infekcje grypowe bez ciężkich przebiegów. Z kolei prawdziwa grypa jest wywoływana przez wirusy grypy.

Objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2


Średnio 5-6, a maksymalnie do 14 dni po kontakcie z wirusem może wystąpić jeden lub kilka z następujących objawów:

 

 • kaszel z wydzieliną lub bez
 • gorączka
 • katar
 • zaburzenia węchu i smaku
 • zapalenie płuc

Innymi typowymi objawami są: ból gardła, duszność, bóle głowy i kończyn, brak apetytu, utrata masy ciała, mdłości, bóle brzucha, wymioty, biegunka, zapalenie spojówek, wysypka skórna, obrzęk węzłów chłonnych, apatia lub senność.

Ryzyko zdrowotne wynikające z zakażenia wirusem SARS-CoV-2


SARS-CoV-2 może wywoływać ciężkie schorzenia wielu układów narządów. Choroba wywołana przez ten wirus nosi nazwę Corona Virus Disease 2019, w skrócie COVID-19.

 

Następujące układy narządów mogą zostać zaatakowane w czasie choroby wywołanej przez SARS-CoV-2:

 

 • Płuca: SARS-CoV-2 powoduje zakażenie dróg oddechowych. Może dojść do rozwoju zapalenia płuc, a w ciężkich przypadkach do ostrej niewydolności oddechowej (Acute Respiratory Distress Syndrome, ARDS). Ta choroba płuc może wymagać podania tlenu przez maskę lub zastosowania wentylacji mechanicznej (respiratora).
 • Mózg: Może dojść do rozwoju stanu zapalnego mózgu lub opon mózgowych.
 • Układ pokarmowy: U niektórych pacjentów występują nudności, wymioty, biegunka lub bóle brzucha.
 • Krew i naczynia krwionośne: SARS-CoV-2 może wpływać na proces krzepnięcia krwi i powodować powstawanie zakrzepów.
 • Nerki: Może dojść do wystąpienia niewydolności nerek, wymagającej dializowania.
 • Nadkażenia: SARS-CoV-2 może osłabić układ odpornościowy, powodując wystąpienie kolejnych infekcji wywołanych przez bakterie, grzyby lub inne wirusy.
 • Niewydolność narządowa: W wyniku silnych procesów zapalnych u ciężko chorych pacjentów dochodzi czasem do niewydolności kilku narządów wewnętrznych.
 • Skutki długoterminowe, czyli tak zwany long-covid: Niektórzy pacjenci uskarżają się po wyzdrowieniu na przewlekłe wyczerpanie.

Dlaczego możliwie dużo osób powinno się zaszczepić przeciwko COVID-19?

 

SARS-CoV-2 to wysoce zakaźny wirus: Jeżeli przeciwko SARS-CoV-2 zaszczepi się niewielka liczba osób, wirus będzie mógł się rozprzestrzeniać dalej. Po zaszczepieniu wysokiego odsetka osób powstaje tak zwana odporność populacyjna. Rozprzestrzenianie się wirusa jest wtedy utrudnione lub zupełnie niemożliwe.

 

Dzięki szczepieniu chroni Pan/Pani nie tylko siebie, ale również inne osoby, które nie mogą zostać zaszczepione.

Do uzyskania odporności populacyjnej konieczne jest zaszczepienie od 60 do 80 procent wszystkich obywateli.
Jednak dane z Izraela, gdzie zaszczepiono dotychczas ponad 50% społeczeństwa, pokazują znaczącą redukcję bezobjawowych i objawowych infekcji SARS-CoV-2 u osób zaszczepionych w porównaniu z niezaszczepionymi. Dane te można uznać za pierwszą sugestię, że osoby zaszczepione mogą w mniejszym stopniu ulegać zarażeniu i zarażać innych. Dane takie są jednak dostępne dotychczas tylko w ograniczonym zakresie i nie dla wszystkich szczepionek.
Dlatego też przestrzeganie zasad AHA+A+L (dystans społeczny, dezynfekcja, maseczki, aplikacja ostrzegająca przed koronawirusem i wietrzenie pomieszczeń) pozostają w dalszym ciągu ważne, aby zminimalizować ryzyko zakażenia dla osób niezaszczepionych.
Osoby zaszczepione są chronione w najlepszy możliwy sposób przed zachorowaniem na COVID-19. Nie jest jednak jasne, jak długo po otrzymaniu szczepionki przeciw COVID-19 utrzymuje się ochrona poszczepienna. Także dlatego ważne jest, aby osoby zaszczepione przestrzegały zasad higieny i dystansowania społecznego.